Op zoek naar een Tijdelijke betrekking stedelijk onderwijs Brugge schooljaar 2019-2020

Stedelijk Onderwijs Brugge doet een oproep voor het invullen van tijdelijke betrekkingen voor het schooljaar 2019-2020 in volgende scholen:

  • Basisschool Brugge Noord
  • Basisschool De Triangel
  • Basisschool Sint-Michiels
  • BLO De Ganzenveer
  • Kunsthumaniora (KSO) - Academie
  • SNT - Volwassenenonderwijs
  • Deeltijds kunstonderwijs – Conservatorium
  • Deeltijds kunstonderwijs – Academie

Wat wordt er van jou verwacht?

Het personeelslid dat een beroep wenst te doen op de voorrangsregeling, moet, op straffe van ongeldigheid, vóór 15 juni 2019 bij de inrichtende macht kandideren bij een ter post aangetekend schrijven. De poststempel van afgifte geldt als datum van indienen.

Enkel mensen die voldoende TADD-anciënniteit hebben kunnen hierop een beroep doen.

Wie geen beroep doet op de voorrangsregeling kan steeds solliciteren door dit ingevulde formulier per gewone post te versturen.

gewenste ervaring

geen ervaring

Wat bieden wij jou aan?

Download het invuldocument onderaan deze pagina om je kandidaat te stellen. De kandidatuurstelling dient gezonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, Burg 12 te 8000 Brugge of dienst.onderwijs@brugge.be.

OPGELET : Solliciteer dus NIET via de 'knop' solliciteren op deze pagina. Dit is géén geldige kandidatuurstelling.

 

Meer Informatie

Voor meer inlichtingen kun je ook steeds terecht bij de dienst onderwijs, AC Walwein, Walweinstraat 20 te 8000 Brugge, dienst.onderwijs@brugge.be, t 050 44 83 80.