Op zoek naar een Expert Theatertechniek

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Expert Theatertechniek bij Cultuurcentrum Brugge (salarisschaal B1-B3 – deadline 21 september 2020).

• Je assisteert en adviseert de Coördinator Theatertechniek bij de dagdagelijkse werking.
• Je maakt werkvoorbereidingen op, voert technische onderhandelingen met de reizende gezelschappen, coördineert de reguliere programmatie op technisch gebied en voert
• ondersteunende en adviserende taken uit met betrekking tot logistieke ondersteuning van voorstellingen.
• Je neemt een technische coördinerende rol op bij festivals binnen het cultuurcentrum en verleent technische assistentie op de werkvloer bij grote of moeilijke producties
• Je volgt de theatertechnische infrastructuur op zodat die veilig, efficiënt, duurzaam en kwaliteitsvol is.
• Je garandeert de theatertechnische veiligheid voor medewerkers, gebruikers en bezoekers.
• Je rapporteert niet enkel over de lopende problemen en mogelijkheden i.v.m. theatertechniek of de technische ploeg maar denkt ook actief mee aan mogelijke oplossingen.

Wat wordt er van jou verwacht?

• Je hebt een bachelor in de podiumtechnieken én beschikt over minstens 2 jaar relevante werkervaring binnen de culturele sector.
• Je hebt een grondige kennis (theoretisch en praktisch) podiumtechnieken: elektriciteit, geluid, licht, informatica, mechanica en bediening van theatertechnische apparatuur.
• Je garandeert een goede kennis van de veiligheidsvoorschriften en arbeidsreglementering.
• Je bent communicatief vaardig en verleent op een professionele wijze technisch advies.
• Je organiseert het werk zelfstandig met aandacht voor kwaliteit, veiligheid en vernieuwing.
• Je investeert in een goede samenwerking, ook buiten de eigen dienst.
• Je stelt je flexibel op (werktijden, avond- en weekendwerk, in de omgang met derden, …).

Wat bieden wij jou aan?

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

• Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon volgens wettelijke barema’s.
• Bruto maandsalaris op niveau B1-B3 met 2 jaar relevante ervaring bedraagt 2.608,59 euro (geïndexeerd). Daarbovenop wordt anciënniteit uit de openbare sector volledig verrekend.
• Voor deze functie kan er ook tot max. 2 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige verrekend worden. Je levert zelf de bewijsstukken hiervan. Het bestuur beslist op basis van die stukken over de relevantie. Een raming van jouw nettoloon kan je vlot aanvragen via selecties@brugge.be.
• Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
• Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden, enz.
• Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.

•Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woonwerkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.
• Zie daarnaast ook nog onze “Onze troeven” op www.brugge.be/vacatures.

DEADLINE: 21 september 2020
Klik op de knop “Solliciteren”. Vul de gevraagde gegevens in. Voeg je CV (mét gedetailleerde opsomming van de gevraagde ervaring), motivatiebrief en kopie van jouw bachelor podiumtechnieken toe.

Vanaf 8 kandidaten die voldoen aan de algemene deelnemingsvereisten, wordt er eerst een screening uitgevoerd op het CV. Max. 8 kandidaten ontvangen als eerste selectieproef een thuisopdracht die verstuurd wordt per mail op 2 oktober 2020. Uiterste indiendatum is 5 oktober om 9 uur. Voor meer informatie over de proeven, raadpleeg het selectieprogramma.

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.

Meer Info
Onderaan deze pagina vind je volgende documenten:
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma

Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene aanwervingsvoorwaarden.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Persoonsgegevens


De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is. U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen. De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Gebruik van ‘cookie-technologie’


Stad Brugge maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Stad Brugge terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Brugge gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.


Meer info


Voor meer info kunt u terecht op https://www.brugge.be/privacysite. Onze volledige privacyverklaring vindt u hier terug.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz