Vacatures

Onze troeven

Veelzijdige Dienstverlening

Stad Brugge is een centrumstad met meer dan 1500 medewerkers die heel diverse opdrachten vervullen. Ze zorgen voor het aanbod op cultureel vlak via de Brugse Musea, het Cultuurcentrum en Stadsschouwburg, de Bibliotheken en het Stadsarchief. Het Brugs grondgebied, parken en groen worden onderhouden door de cluster Openbaar Domein. Ruimtelijke Ordening zorgt voor een goed ingerichte stad en de Sportdienst draagt bij tot een fitte burger. Bedrijven, winkels en horeca worden ondersteund. De Jeugddienst houdt de vinger aan de pols bij de Brugse jeugd. Er wordt gezorgd voor leefbare buurten en uitgaansmogelijkheden. Welzijn krijgt aandacht via seniorenwerking en armoedebestrijding. De ondersteunende diensten Financiën, IT, Communicatie & Citymarketing, Patrimoniumbeheer, P&O, … zorgen ervoor dat onderliggende processen vlot draaien.

Aantrekkelijke Werkgever

Stad Brugge is het meest aantrekkelijk West-Vlaams openbaar bestuur om voor te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad naar de kwaliteit van de employer brand van Belgische lokale besturen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan graag voor Stad Brugge te willen werken. Stad Brugge behaalde ook de eerste plaats op vier van de tien onderzochte criteria: 'jobinhoud', 'reputatie', ‘financiële gezondheid’ en 'aandacht voor milieu en samenleving’. Ook op gebied van ‘werksfeer’ en ‘loon en voordelen’ staat Brugge in de top drie.

Flexibele Arbeidsorganisatie

Elke dienst kiest voor werkuren waarop de klant het best kan worden bediend of wanneer het werk het beste kan gebeuren: in het Huis van de Bruggeling is er een avondopening voorzien en de groenarbeiders kunnen in de zomer voor dag en dauw aan de slag. Medewerkers kunnen makkelijk flexen om op die manier het professionele en gezinsleven goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan er ook getelewerkt worden.

Waardengedreven

We vinden het belangrijk om via onze missie, visie en waarden duidelijk te maken waarvoor Stad Brugge staat, als lokaal bestuur en als werkgever. Waarvoor gaan we? Wat vinden we belangrijk en hoe willen we die missie en visie realiseren? De antwoorden op die vragen zijn het kompas voor onze organisatie. Brugge wil de partner zijn voor elke klant van Brugge in wonen, werken en ontspannen. Een stad op mensenmaat waar iedereen wil (aan) werken. De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn 'kwaliteit', 'vooruitstrevendheid en innovativiteit', 'respect' en 'verantwoordelijkheid en betrokkenheid'.

Gelijke Kansen

Bij Stad Brugge worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie , genderidentiteit – en expressie.

Cookie beleid

Jobtoolz verzamelt anonieme gegevens voor het verbeteren van de gebruikerservaring. Lees hier het cookiebeleid van Jobtoolz.

Privacy beleid

Persoonsgegevens


De persoonsgegevens die u verstrekt worden opgenomen in de gegevensbestanden waarvan de Stad Brugge houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 van toepassing is. U hebt het recht op toegang tot een kosteloze verbetering of schrapping van deze gegevens. Ook kunt u het Register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer raadplegen. De Stad Brugge verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven. Deze wetgeving is beschikbaar op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


Gebruik van ‘cookie-technologie’


Stad Brugge maakt gebruik van ‘cookie-technologie’ om na te gaan via welke weg u bij de site van Stad Brugge terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende pagina’s van de website worden bezocht en om de website beter kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Stad Brugge gebruikt deze technologie niet om informatie over individuele gebruikers te registreren, dus geen enkele informatie over uw persoon zal worden bijgehouden en/of gebruikt. Wij willen u erop wijzen dat u uw browserinstellingen kunt aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.


Meer info


Voor meer info kunt u terecht op https://www.brugge.be/privacysite. De volledige privacyverklaring van Stad Brugge, OCMW Brugge en Zorgvereniging Mintus vindt u hier terug.

Lees hier het volledige privacybeleid van Jobtoolz