Vacatures

Onze troeven

Veelzijdige Dienstverlening

Stad Brugge is een centrumstad met meer dan 1500 medewerkers die heel diverse opdrachten vervullen. Ze zorgen voor het aanbod op cultureel vlak via de Brugse Musea, het Cultuurcentrum en Stadsschouwburg, de Bibliotheken en het Stadsarchief. Het Brugs grondgebied, parken en groen worden onderhouden door de cluster Openbaar Domein. Ruimtelijke Ordening zorgt voor een goed ingerichte stad en de Sportdienst draagt bij tot een fitte burger. Bedrijven, winkels en horeca worden ondersteund. De Jeugddienst houdt de vinger aan de pols bij de Brugse jeugd. Er wordt gezorgd voor leefbare buurten en uitgaansmogelijkheden. Welzijn krijgt aandacht via seniorenwerking en armoedebestrijding. De ondersteunende diensten Financiën, IT, Communicatie & Citymarketing, Patrimoniumbeheer, P&O, … zorgen ervoor dat onderliggende processen vlot draaien.

Aantrekkelijke Werkgever

Stad Brugge is het meest aantrekkelijk West-Vlaams openbaar bestuur om voor te werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Randstad naar de kwaliteit van de employer brand van Belgische lokale besturen. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan graag voor Stad Brugge te willen werken. Stad Brugge behaalde ook de eerste plaats op vier van de tien onderzochte criteria: 'jobinhoud', 'reputatie', ‘financiële gezondheid’ en 'aandacht voor milieu en samenleving’. Ook op gebied van ‘werksfeer’ en ‘loon en voordelen’ staat Brugge in de top drie.

Flexibele Arbeidsorganisatie

Elke dienst kiest voor werkuren waarop de klant het best kan worden bediend of wanneer het werk het beste kan gebeuren: in het Huis van de Bruggeling is er een avondopening voorzien en de groenarbeiders kunnen in de zomer voor dag en dauw aan de slag. Medewerkers kunnen makkelijk flexen om op die manier het professionele en gezinsleven goed op elkaar af te stemmen. Daarnaast kan er ook getelewerkt worden.

Waardengedreven

We vinden het belangrijk om via onze missie, visie en waarden duidelijk te maken waarvoor Stad Brugge staat, als lokaal bestuur en als werkgever. Waarvoor gaan we? Wat vinden we belangrijk en hoe willen we die missie en visie realiseren? De antwoorden op die vragen zijn het kompas voor onze organisatie. Brugge wil de partner zijn voor elke klant van Brugge in wonen, werken en ontspannen. Een stad op mensenmaat waar iedereen wil (aan) werken. De kernwaarden die we daarbij hanteren zijn 'kwaliteit', 'vooruitstrevendheid en innovativiteit', 'respect' en 'verantwoordelijkheid en betrokkenheid'.

Gelijke Kansen

Bij Stad Brugge worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt er geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, handicap, geloof, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie , genderidentiteit – en expressie.